Kronik-vinderopskrift

kronik

Af Morten Bødskov (S), Formand, Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg, Henrik Rasmussen (K), borgmester, Vallensbæk Kommune og formand, Væksthus Hovedstadsregionen

KRONIK Virksomheder, politikere og interesseorganisationer fortsætter nu jagten på skaleringens vinderopskrift.

Vækstambitiøse iværksættere og økosystemer har haft et stort politisk og offentligt fokus i relation til øget jobskabelse i det danske erhvervsliv.

Imidlertid har der været knap så meget fokus på skaleringen af de allerede etablerede små og mellemstore virksomheder (smv'er) til trods for deres vækstpotentiale. Danske iværksættere som f.eks. Johan Bülow, Jesper Buch m.fl. har næsten fået rockstjernestatus, men hvornår og hvordan bliver man rockstjerne som smv'er?'

Det er baggrunden for, at Væksthus Hovedstadsregionen i 2017 startede netværket "Skalering der virker" for at sætte fokus på vækst blandt etablerede smv'er. Netværket har haft fokus på virksomhedernes egne erfaringer, og undervejs er det blevet klart, at vi i Danmark har udfordringer på fire områder: finansiering, sult, internationalisering og ledelse.

Presset efter finanskrisen

Finansieringen er stadig et problem. Godt én ud af fire virksomheder med mellem en og 100 ansatte vurderer, at deres finansieringssituation er dårlig eller meget dårlig.
Og hvor større virksomheder ser en forbedring ift. 2013, ser de mindre virksomheder en forværring, viser en rapport fra DI.

Mange små virksomheder har været presset af finanskrisen, og en del har stadig finansielle problemer. De finansielle problemer skyldes til dels, at finanssektoren har strammet op over for virksomhederne ved bl.a. at sænke kassekreditter eller helt tage dem væk.

Et andet problemområde er manglen på sult og motivation.

Der er tilsyneladende i Danmark et loft, hvor ambitionerne taber momentum, og kurven flader ud, selvom succesen indfinder sig. Man stiller sig populært sagt tilfreds, når man har fået råd til den første større bil og sikret et pænt afkast fra virksomheden – det såkaldte BMW-syndrom. Mæt og ret godt tilfreds.

Et tredje fokusområde er internationalisering. Aktuelle undersøgelser viser, at virksomheder, der eksporterer, er 30-40 pct. mere produktive end de ikke-eksporterende.

Samtidig viser opgørelser, at små og mellemstore virksomheder står for mere end halvdelen af eksportvæksten siden 2008, og dermed har smv'erne langt større betydning for eksporten end hidtil antaget.

En række gode råd

Endelig peger OECD på manglende ledelseskompetencer som en af hovedudfordringerne for smv'ers succes og vækst.

Blandt udfordringerne nævnes, at ejerledere ubevidst har et stort fokus på deres produkt eller service frem for ledelsesdelen, samt at lederne finder det vanskeligt at balancere uddelegering af opgaver og ansvar.
Netværket "Skalering der virker" har på denne baggrund indkredset en række anbefalinger fra udvalgte danske virksomheder, der har skaleret, til danske virksomheder med ambitioner om at gøre det. Anbefalingerne er således tænkt som en række gode råd fra smv'er til andre smv'er, der har ambitioner om at skalere uafhængigt af sektor og virksomhedens størrelse.

Anbefalingerne, som netværket har samlet, adresserer de fire områder, hvor vi i Danmark generelt er udfordret.

Samlet set er det blevet sværere at låne penge i banken siden finanskrisen.

Der er alternative lånemuligheder, men banken er stadig det sted, hvor de fleste smv'er søger.

Uanset hvor man søger, er der dog ingen vej uden om professionalismen: Man skal præsentere sin organisation, eftersom det er den, der skal eksekvere på planerne. Man skal også lave markeds- og konkurrentanalyser og have styr på historikken, forretningsplanen og budgetterne.

For at styrke sulten og motivationen er det en god idé at alliere sig med eksternes kræfter, der kan give nyt perspektiv på virksomheden – herunder ledelsen af virksomheden.

Når det kommer til internationalisering, skal man fokusere på få markeder til at starte med, etablere netværk i eller ansætte medarbejdere fra det pågældende eksportmarked – og man skal tilpasse sit produkt eller ydelse til det valgte marked.

Og endelig kan ejerlederen med fordel få en professionel bestyrelse eller et advisory board og søge sparring og afklaring på ledelsesrollen for at sikre, at alles ressourcer bruges bedst muligt.

Opskriftsjagten fortsætter

Netværket vil fortsætte sit arbejde i andet halvår af 2018 for at komme endnu tættere på skaleringens vinderopskrift.

Der planlægges netop nu en række netværksmøder rundt om i landet med fokus på virksomhedernes egne erfaringer.

For når alt kommer til alt, kan politikere og rådgivningssystemet kun sikre rammevilkår, formidle erfaringer og inspiration. Hvis vi for alvor skal udvikle vinderopskriften, forudsætter det et tæt samspil med smv'erne selv.

Bragt som kronik i Børsen d. 26. juli 2018